تعطیلی کلیه باشگاهها و اماکن ورزشی

قابل توجه موسسین و مدیران محترم:
طبق دستورالعمل صادره از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مبنی بر تعطیلی کلیه باشگاهها و اماکن ورزشی بعلت بروز موج چهارم شیوع ویروس کرونا وبا توجه به شرایط فعلی پایتخت و لزوم مدیریت مطلوب بیماری در استان تا پایان وضعیت قرمز ، تاکید مجدد بر اجرای دقیق محدودیت های مصوب ستاد ملی را خواستاریم، لذا از شما بزرگواران درخواست میشود با سعه صدر و بردباری و همکاری ،از هر گونه اقدام خودسرانه نسبت به فعالیت و بازگشایی باشگاهها جدا خودداری نمایید.