تعطیلی کلیه باشگاهها و اماکن ورزشی

قابل توجه موسسین و مدیران محترم:طبق دستورالعمل صادره از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مبنی بر تعطیلی کلیه باشگاهها و اماکن ورزشی بعلت بروز موج چهارم شیوع ویروس کرونا وبا توجه به شرایط فعلی پایتخت و لزوم مدیریت…

ادامه مطلب